een scope dient er toe een beter mikpunt te geven waardoor er beter gemikt kan worden op het richtdoel