Disclaimer

 

Inhoud

Via deze website wil Airsoft Store correcte en actuele informatie verstrekken over haar producten, aangeboden diensten, customisations enzovoort. Airsoft Store (DV-Europe CVBA) kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve of verouderde informatie. Heb je een vraag of opmerking over de inhoud van deze website? Mail naar [email protected].

 

Links

Airsoft Store kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het doorklikken naar websites of andere informatiebronnen waarnaar de eigen website verwijst.

 

Intellectuele rechten

Airsoft Store behoudt alle intellectuele rechten op de website en de hierop geplaatste informatie. De informatie op de website mag gebruikt worden overeenkomstig de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving.

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die je invult op deze website worden bewaard door Airsoft Store. Ze dienen enkel om de door jou gevraagde informatie te verstrekken. Overeenkomstig de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht je gegevens te raadplegen en zo nodig te verbeteren. Mail hiervoor naar [email protected].

 

Verzendingen:

Wij hanteren CPT incoterms, tenzij anders beslist door de verkoper.

Carriage Paid To - Vrachtvrij tot

betekent dat de verkoper de vrachtprijs betaalt voor het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming. Het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan de vervoerder zijn afgeleverd, gaat van de verkoper over op de koper vanaf het ogenblik dat de goederen aan de eerste vervoerder zijn overgedragen. Indien opeenvolgende vervoerders worden gebruikt voor het vervoer naar de overeengekomen bestemming, gaat het risico over wanneer de goederen aan de eerste vervoerder zijn afgeleverd.

De term CPT verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen, de inklaring is ten koste van de koper evenals de inklaringsrisico's