Verzenden & retourneren

 

Verzendingen

België : gratis voor alle aankopen vanaf 99 €

Nederland : gratis voor alle aankopen vanaf 99 €

 

Als je een bestelling hebt geplaatst, wordt deze gemiddeld dezelfde dag verwerkt door Airsoft Store. De pakketjes worden op werkdagen verzonden via POST NL en wordt na 2 a 3 werkdaagjes (4 a 5 werkdaagjes voor Nederland) geleverd indien u de bestelling heeft geplaatst voor 13u. De status van je bestelling kun je bekijken in je account. Hier kom je door op ‘mijn account’ te klikken bovenaan de website. In de saleperiodes en rondom nationale feestdagen (zoals Nieuwjaarsdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerst) is het mogelijk dat de levertijd iets langer duurt dan gewoonlijk. 

 

Retourneren

 

Graag oorspronkelijke factuur bij deze bestelling steken. Ook eventueel een woordje uitleg, dit helpt ons om te bepalen waarom het pakket teruggestuurd werd. Zo kan onze Shipping IN dit pakket behandelen.

 

Retouradres.

Airsoft Store Belgium

Legeweg 135/2

8020 Oostkamp

Belgium

 

Zie algemene verkoopsvoorwaarden 

Het retourformulier kan u hier downloaden: link

(Het invulgedeelte van dit formulier is enkel bedoeld om ons te helpen deze retour sneller te behandelen)

 

* Herroepingsrecht / recht tot ontbinding (enkel geldig op online bestellingen, niet op aankopen in de fysieke winkels) zie punt 9a

 

9 a. Herroepingsrecht (Bedenkttijd) recht tot ontbinding (enkel geldig op online bestellingen, niet op aankopen in de fysieke winkels) (niet voor bedrijven / rechtspersonen)

 

De klant heeft het recht om Airsoft Store ervan op de hoogte te stellen af ​​te zien van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van het verkoopcontract. Het einde van het contract kan alleen worden bereikt als er GEEN actie is ondernomen door de verkoper (elke actie die betrekking heeft tot deze bestelling). Als een actie reeds uitgevoerd is door de verkoper, is de enige toepasselijke wettige actie "Recht op retour/herroeping".

 

Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan Airsoft Store mee te delen om af te zien van de aankoop (enkel online aankopen), zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel. Het refunden van de bestelling kan enkel gebeuren  wanneer de goederen terug in het bezit zijn van Airsoft Store (goederen terug in een Airsoft Store punt)

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik (online & offline). Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

Verpakkingen mogen enkel geopend worden als het product niet zichtbaar is zonder deze open te doen.

Niet alles dient zichtbaar te zijn, namelijk de binnenkant van een product is geen vereiste. Voorbeeld hier is een grip of gearbox. 

De producten waarvan de specificaties, kenmerken en aard al aan de hand van de informatie op de verpakking volkomen helder zijn, mogen niet geopend worden. Merk, type, aard, model en kleur zijn de kenmerken die vereist zijn. 

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering. De criteria van de waardevermindering zijn herverkoopbaarheid in nieuw of goede staat.

De controle van de werking en deze werkt niet, valt niet onder herroepingsrecht maar onder non-conformiteit en dit enkel wanneer een product een alleenstaande werking heeft.

De controle van de werking is ENKEL toegestaan als het product niet geïnstalleerd dient te worden in een replica met beschadiging als gevolg. Bijvoorbeeld verf eraf en krassen zijn beschadigde goederen en vallen niet onder herroepingsrecht. Daarom bestaat er bij Airsoft Store een technische dienst om dit te laten uitvoeren. U betaalt hier wel voor maar indien er een item niet compatibel is met een ander, wordt er gecommuniceerd naar de klant om deze eventueel aan te passen, de aankoopkosten voor het initiële product vallen hierbij weg, enkel het geïnstalleerde product wordt aangerekend.

Het herroepingsrecht geldt enkel voor producten waarbij de toebehoren, gebruiksaanwijzingen, factuur en aankoopbewijs bijgevoegd zijn. 

Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door Airsoft Store zullen ter beschikking blijven van de klant. De termijn van terbeschikkingstelling bedraagt 1 maand, waarna Airsoft Store eigenaar wordt/blijft van het product zonder dat de klant recht heeft op enige vorm van schadevergoeding, compensatie, terugvorderbaarheid of terugbetaling van de goederen. Ze blijven dus ter beschikking van de klant voor die periode en de klant kan deze terug afhalen of terug laten opsturen naar zichzelf(op kosten van de klant). Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar of terugbezorgen aan Airsoft Store. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” worden geweigerd.

Aankopen die geretourneerd worden waardoor het aankoopbedrag onder de geldende regel valt "van gratis verzending" zullen alsnog dan aangerekend worden volgens de geldende verzendingstarieven. Dit geldt tevens voor bestellingen waarbij producten, op aanvraag van de klant, geannuleerd worden waardoor de totale aankoop ook niet meer onder de voorwaarden valt van gratis verzending. Voor producten met grote afmeting kan Airsoft Store, op uitdrukkelijke vraag van de klant, de producten komen ophalen. Hiertoe wordt het bedrag van 50 EUR transportkosten gefactureerd aan de klant. De klant kan het product ook afgeven aan het onthaal van een Airsoft Store winkel, zonder enige kosten.

Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:

  • Geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige artikelen;
  • Artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
  • Levering van producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • Artikelen die verzegeld zijn en waarvan de verzegeling is verbroken alsook de verpakking via wijze is geprobeerd open te doen of indicaties heeft hiervan.
  • Producten niet geschikt om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • Artikelen die door hun aard niet meer kunnen worden teruggezonden;

De klant, of de door de klant aangewezen partij niet-vervoerder, dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering of de fysieke inbezitneming van het product, via ofwel een aangetekend schrijven, e-mail ([email protected]) zijn herroepingsrecht uit te oefenen en op voorwaarde dat de klant de producten terugstuurt, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van uitoefening van het herroepingsrecht of de gedane mededeling. De klant kan het product ook afgeven aan het onthaal van een Airsoft Store winkel, zonder enige kosten. In geval van verschillende leveringen bij één bestelling, begint de 14 daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke in bezit name van het laatste goed. In het geval van verschillende leveringen voor één bestelling van één product, begint de 14 daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke in bezit name van het laatste onderdeel van dat ene product.

Airsoft Store behoudt zich het recht voor te wachten tot terugbetaling tot het product of de producten werden ontvangen, of de klant heeft aangetoond dat alle producten werden teruggezonden. Airsoft Store aanvaardt in dat geval enkel een bewijs van aangetekende zending via de verzendfirma en een foto van het product en foto van het postpakket. De klant zal spontaan op aanvraag het colli nummer opgeven zodat dit via verzendfirma kan nagegaan worden. Vervolgens wordt binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten, zoals hierboven omschreven, het saldo terugbetaald (min waardevermindering alsook verzendingskosten als de oorspronkelijke aankoop binnen de regel van gratis verzending viel en na de retournering het subtotaal onder het bedrag van "gratis verzending" valt. 

Er wordt niet in cash uitbetaald aan de kassa, de terugbetaling gebeurd op dezelfde betaalmethode als de oorspronkelijke betaling,  Airsoft Store behoudt zich ten allen tijde het recht voor het bedrag van de waardevermindering van het product, waar de klant voor aansprakelijk is, af te trekken van de terug te betalen aankoopsom.

Bijkomende kosten inzake de levering, als de klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft ingestemd dan de door Airsoft Store aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet terugbetaald. Wanneer Airsoft Store vermoed dat dit ter kwader trouw zal gebeuren (grote bestellingen,...) zal Airsoft Store een voorschot vragen die niet terugvorderbaar is door de klant bij het aanroepen van zijn recht tot herroeping.

Bij Retourzendingen mag de oorspronkelijke product verpakking NIET gebruikt worden als verzenddoos, zo niet wordt hier een administratieve kost van 10€ voor aangerekend.

Verzegelde goederen hebben volgend zegel